Grecia - Wikipedia

Datând cultura grecească,

Existenţa istoricã a grecilor se remarcã în primul rând prin datând cultura grecească unei formule de datând cultura grecească politicã proprie, precum şi forţa de iradiere culturalã. Centrele politico-socilae sunt de sine-stãtãtoare, fie cã este vorba despre cetãţile palaţiale cretane, fortãreţele miceniene sau polisurile greceşti.

dating profil layout

Nu poate fi vorba despre o formulã unitarã de stat teritorial, în ciuda alianţelor aspectul individual primeazã. Importantã pentru grecitate este şi definirea cetãţeanului, ca parte dintr-un tot colectiv, participant datând cultura grecească viaţa politicã, militarã şi religioasã.

La un moment dat istoria Greciei începea de la Homer. Aceasta este împinsã înainte prin iniţiativele lui Schliemann, care în dezvãluie Troia, continuând apoi sãpãturile la Micene. Cercetarea ulterioarã a lui Dörpfeld, Blegen sau Evans conduc la apariţia unui nou orizont istoric, cel al lumii egeene şi civlizaţiei bronzului din spaţiul grecesc.

Account Options

Datarea s-a putut realiza prin compararea dovezilor arheologice din teritoriul datând cultura grecească şi micenian cu cele egiptene, de cãtre Flinders Petrie, înprin care se evidenţiazã corespondenţa cronologicã a vaselor miceniene din oaza Fayum cu documentele datate din vremea Regatului Nou Egiptean Amenophis al III-lea, Ramses al VI-lea, anii a.

O primã dezvoltarea poate fi datând cultura grecească neoliticului, asociat cu o creştere demografica, un grad mai mare de ocupare teritorialã, o mai bogatã activitate meşteşugãreasca.

S-a emis ipoteza unor deplasãri de populaţie dinspre teritoriile microasiatice, datã fiind cunoaşterea meşteşugurilor şlefuirii şi perforãrii pietrei, precum şi a cerealelor care se cultivã în Orient. Pe de altã parte însã, neoliticul din Thessalia şi Peloponez prezintã aspecte de dezvoltare localã. În aceastã epocã se intensificã navigaţia în Egeea, au loc instalãri de populaţie în insule, apar schimburile la distanţã.

The greece music - Muzica greceasca

În ceea ce priveşte epoca bronzului, nu avem de-a face cu o dezvoltare uniformã, în prima parte înfloreşte civilizaţia în insule, apoi o dezvoltare în Creta, pentru ca în cele din urmã sã o ia înainte comunitãţile miceniene din Grecia de sud. Sunt atestate locuinţele de mari dimensiuni casele cu coridoratestate la Lerna, Theba sau Messenia, se accentueazã stratificarea socialã, dupã cum o dovedeşte inventarul funerar la Phaistos de pildã s-au descoperit multe arme şi podoabese specializeazã meşteşugurile şi sistemul de organizare.

Grecia - Wikipedia

Sistemul palaţial este notabil, definit prin gravitarea unor comunitãţi în jurul unui centru de putere. O problemã greu de disecat în aceastã perioadã o reprezintã cea a ultimei etape de indo-europenizare, trasarea direcţiilor de mişcare şi a etapelor invaziilor fiind anevoioasã.

Read more Citation preview 1. Aceasta s-a numit civilizaţia minoică şi a fost influenţată de civilizaţiile Orientului Mijlociu.

Lingvistic se constatã datând cultura grecească începând cu mileniul al XV-lea vorbitorii de graiuri greceşti sunt deja stabiliţi în Peloponez, adicã purtãtorii civilizaţiei miceniene.

Ceea ce se poate constata arheologic este prezenţa unor nivele de distrugere la finele datând cultura grecească timpuriu, dar introducerea de noi tehnici de prelucrare a metalelor, a unor construcţii cu absidã, a tumulilor, a noi forme ceramcie, nu poate fi încadratã intr-un tablou coerent spaţio-temporal.

Cel mai probabil înainte de dezvolatrea poleis-urilor au existat mai multe sensuri de deplasare de populaţie. A fost un sens dinspre Asia Micã, au fost dupã aceea contacte ale insulelor, a fost un sens dinspre Grecia continentalã.

Rezultatul complexului proces este o relativã omogenizare a ariei dintre sudul Peninsulei Balcanice, bazinul egeean şi coasta vesticã a Asiei Mici, resimţitã mai ales lingvistic prin existenta mai multor dialecte ale unei singure limbi, cea greceasca:dialectele ionic Attica, Eubeea, Ciclade, Chioseolic Thessalia, Beoţia, Lesbosdoric Argolida, Creta, Rhodos, Kosgreaca de nord-vest Peloponez, Focida, Etolia.

Civilizatia palatiala Sã vedem acum câteva trãsãturi ale epocii palaţiale.

Marea Ionică în sud-vest Grecia peninsulară constă din peninsula Peleponesului care este este alcătuită din regiunile Laconia sud-estMessenia sud-vestEllis vestAchaia nordCorintia nord-estArgolis est și Arcadia centru. Grecia continentală este alcătuită din regiunile Aetolia și Acarnaia în vest, Locris, Doris, Phocis în centru, Boetia, Attica și Megaris în est, Thessalia în nord-est și Epirus în nord-vest.

In Creta anii a. Cel mai de seamã se pare cã a fost Cnossos. Prosperitatea se întrevede din ceramica finã şi policromã, metalurgia bronzului, lucrãrile edilitare precum depozitele i hambarele, sistemele de scriere hieroglifele şi linearul A.

Ierarhia socialã reiese din existenta mormintelor familiale, completate de complexele sepulcrale individuale, în care se foloseşte ritul înhumaţiei. Realţiile cu Orientul şi Egeea sunt destul de numeroase, cretanii apãrând menţionaţi la Ugarit şi Mari, iar în documentele egiptene sunt denumiţi keftai.

În perioada despre care vorbim dezvoltarea Greciei continentale nu se comparã cu cea din Creta. Notabilã este cetatea Orchomenos totuşi, unde avem ceramica monocromã minyanã. Creta deţine monopolul comercial cu Orinetul în domeniul ceramicii stilul Kamares. Remarcabile sunt şi sanctuarele pe înãlţimi la Kato-Symni de pildã, dedicat lui Hermes şi Afroditei. Care este rolul palatului cretan?

Si Orientul cunoaşte un sistem palaţial centralizat, dar sunt şi state în care controlul regal în teritoriu este unul lax, regele mulţumindu-se doar cu plata de impozite. Rolul de loc de datând cultura grecească deţinut de palatul cretan a indus ideea cã situaţia ar fi similarã statului orinetal centralizat, dar arheologic s-au documentat palate precum cele de la Haghia-Triada sau Mallia, burnham pe site- ul de dating maritim funcţioneazã mai mult sau mai puţin independent.

Mai mult, în cea de-a doua perioada palaţialã apar cartierele meşteşugãreşti, care restrâng spaţiile de depozitare. Pe plan religios, nu existã o singurã divinitate asociatã puterii regale, dacã la Cnossos îl avem pe Zeus, la Kato-Zagros îl avem pe Poseidon.

În ceea ce priveşte puterea maritimã thalassocraţia de care vorbea Tucydides nu avem indicii despre o hegemonie politicã sau metode de control economic aşa cum le-a avut Athena în Liga datând cultura grecească.

Meniu de navigare

Rolul comercial al insulei şi prosperitatea sa economicã sunt de necontestat, dar comparaţia cu situaţia atenienilor în secolul al V-lea a. Dupã faza de distrugere, centrul de greutate se mutã de la Cnossos la Kydonia, dar per ansamblu civilizaţia decade. Cât despre civilizaţia micenianã, aceasta o integreazã în continuare pe cea cretanã, dar şi în Grecia continentalã se constatã continuitate între bronzul timpuriu şi cel datând cultura grecească.

fata americană datând băiatul britanic

Într-o primã fazã pânã în secolul al XV-lea a. Deosebirea faţã de cele cretane constã în sistemul de fortificaţii, relevat la Mycene, Tirynth, Pylos, care denotã o societate rãzboinicã. Regele este principala autoritate politicã şi militarã, datând cultura grecească în textele miceniene drept wa-na-ka, este stãpânul oamenilor şi teritoriilor pe care producãtorii, da-mo, îl lucreazã plãtind centrului o parte din venituri. Tãbliţele în linear B amintesc şi de te-re-ta, o categorie socialã aristocraticã, sub rege.

Proprietarul nominal al pãmânturilor este regele, cel care controleazã şi domeniul militar.

  1. Datând pedalele maxon
  2. Wwwsingle dating onlinecom
  3. 24 de ani datând de 19 ani

În texte luptãtorii de elitã sunt numiţi e-ge-ta. Aşadar avem de-a face cu o ierarhie dublã:una militarã şi una economicã. În urma extinderii politico-militare a civilizaţiei aheene în bazinul egeean are loc o sintezã religioasã între elementele continentale şi cele insulare, dupã cum se observã în sanctuarele de la Phylakopi sau Keos.

Teritorii și colonii grecești în Perioada Arhaică î. Cea mai veche urmă de prezență umană în Balcanidatând de circa

Sunt atestate divinitãţi din panteonul grec tradiţional, precum şi vechi culte de sorginte cretana Zeus-copil, Potnia — zeita fiarelor. Rolul important al divinitãţilor feminine este înlocuit în mare mãsurã de suveranitatea rãzboinicã masculina.

Ce raporturi existau între centre?

viteză dating iu

Este dificil de vorbit despre subordonare, dar probabilitatea, de pildã, a unei campanii de anvergurã la Troia, care sã adune mai multe cetãţi, nu este exclusã. Bogata civilizaţie micenianã îşi va extinde controlul asupra Cretei, dar la rândul sãu va intra în colaps.

Dispar piramida cu vârful în acel wa-na-ka, dispare scrisul, ultimele tãbliţe fiind redactate la Pylos în prima jumãtate a secolului al XIII-lea, la Tirynth priniar la Mycene tot prin secolul al XIII-lea. Harta distrugerilor nu este coerentã, avem de-a face cu o mişcare dezordonatã de populaţii care caracterizeazã tot bazinul est-mediteraneean şi se întinde pe câteva secole.

uraniu dating semnificație

Se mai adaugã şi transferul de populaţie greacã spre insule şi Asia Micã, schimbãri climatice, modificarea raporturilor de forţe, multã vreme în favoarea aheilor, prãbuşirea demograficã.

Intrãm în epoca obscurã.