Nona Palincas | The Romanian Academy - tagclouds.ro

Dating geoarchaeologic

Abstract: This article presents the results of an archaeological intervention carried dating geoarchaeologic in involving the exhumation of the Abstract: This article presents the results of an archaeological intervention carried out in involving the exhumation of the remains of Bishop Vasile Aftenie The intervention took place as part of the efforts of the Greek Catholic Church of Romania to beatify said bishop, who, from a Christian perspective, died a martyr's death: he was arrested in by the Securitate the Romanian secret police under communismtortured and pressured into renouncing his dating geoarchaeologic.

dating geoarchaeologic

The inventory items discovered fragments of clothing, a collarthe stature of the deceased as computed using anthropological analysis and in keeping with witness statementsas well as circumstancial evidence dating geoarchaeologic the oral testimony relating to the site of the bishop's burial. Among the material used to fill the grave we found many coins as well as a glass phial with a metal lid containing some strands of hair and a slip of paper containing a prayer for the lifting of curses.

The coins and phial, together with the candles from the grave, represent the material dating geoarchaeologic of the homage and prayers offered up by the faithful to the bishop.

How to date archaeology sites if you don't have carbon: OSL 101 Lowery tagclouds.ro4

The results of our archaeological research rendered material expression to the relationship existing between the bishop's remains and the faithful, confirming the fact that, long before the Romanian Greek Catholic Church began considering the bishop for beatification, some people had already begun honouring him as a saint of their own accord. Rezumat: Articolul prezintă rezultatele intervenţiei arheologice din anul prilejuită de exhumarea osemintelor Episco-pului Vasile Aftenie Intervenţia s-a desfășurat ca parte a demersurilor efectuate dating geoarchaeologic Biserica Greco-Catolică din România în vederea beatificării episcopului care, dating geoarchaeologic perspectivă creștină, a avut o moarte martirică: acesta a fost arestat în anul de Secu-ritate, torturat și supus presiunilor pentru a se dezice de credinţa sa.

Elementele de inventar descoperite fragmente din veşminte, un colarstatura decedatului stabilită de dating geoarchaeologic antropologică conforme cu informaţiile martorilorcât și datele generale confirmă mărturiile orale legate de locul de înmormântare al episcopului.

În umplutura gropii funerare am descoperit mai multe monede, dar şi un flacon de sticlă cu capac metalic având în interior fire de păr şi un bilet ce conţinea o rugăciune pentru dezlegarea blestemelor.

dating geoarchaeologic

Monedele şi flaconul, împreună cu lumânările de pe mormânt, constituie împreună materialitatea cinstirii şi rugilor pe care credincioşii le-au adus episcopului Vasile Aftenie. Rezultatele cercetării arheologice oferă materialitate relaţiei stabilite între corpul episcopului şi credincioşi, confirmând faptul că mult înainte ca Biserica Greco-Catolică din România să-şi fi propus a-l beatifica, unii oameni l-au cinstit în mod spontan ca pe un sfânt.

dating geoarchaeologic