Datând un sfat al omului evreiesc

Astfel, deşi cu foarte multă tardivitate şi neconformism legal, dvs. Totuşi, comparaţia cu "băcanul" şi cu "călcatul pe picior" nu este potrivită situaţiei noastre, pentru că eu nu am reacţionat în modul descris de dvs. Din aceste consideraţii ale dvs. De aceea, eu nu am venit "noaptea" să-i sparg geanurile, ci la limina zilei, în paginile "discuţiilor" dvs.

De asemenea, nu i-am "spurcat marfa", deoarece a critica o marfă spurcată prin ea însăşi, care v-a fost vândută de un farsor, constituie un puternic semnal de alarmă pentru o enciclopedie care se vrea de înaltă ţinută intelectuală.

Ca urmare, în locul "blocării" dvs. Poate că parţial şi într-un mod voalat, dvs. Din punct de vedere al cunoaşterii ştiinţifice, acest rebut cerebral este o mare ruşine pentru encicloppedia dvs. Cu stimă, Falco Am încercat să sanitizez mesajul de mai sus dar este imposibil. Nici nu-l pot şterge cu totul pentru că omul se explică şi aduce acuzaţii administratorilor, ar părea că vreau să-i închid gura.

În tot cazul, l-am blocat o săptămână de data asta. Următoarea blocare va fi pe o lună. El este un chici lingvistic, o fandoseală care vrea să dea impresia unui limbaj mai pretenţios, dar care este foarte incorect. Verbul a "sanitiza" ar vrea să derive din cuvântul englez "sanity", dar acesta are un cu totul alt înţeles. Sanity înseamnă "psihic normal, sănătate morală, minte sănătoasă, judecată sănătoasă, bun simţ".

  1. Dumnezeu - Wikipedia
  2. Мы сейчас говорим о вас, -- сказала она, не обьясняя, кто это -- мы и каким образом могла происходить такая консультация.
  3. Playgirl dating
  4. Lumea uitată a locuşorului basarabean

Limba franceză nu are un asemenea echivalent. Datând un sfat al omului evreiesc, ar fi bine să vorbim corect româneşte. Falco Îmi cer scuze, aveţi dreptate. Reformulez: am încercat să curăţ mizeriile din mesajul de mai sus dar este imposibil. Mai bine?

Unde aţi văzut dvs. Ele sunt în exclusivitate aparenţele unei miopii şi, chiar, a unei distorsiuni intelectuale cu care vă manifestaţi permanent în relaţiile cu mulţi dintre colaboratorii competenţi ai acestei enciclopedii. V-aş mai putea da o informaţie foarte semnificativă pentru modul în care se lucrează la wikipedia şi, mai ales, în aceea cu colaboratorii pe care dvs. La data de 21 mai a. Ei bine, domnule Gutza, s-au expus nenumărate opinii care au exprimat totala lipsa de valoare şi periculozitatea enciclopediei dvs.

Cu alte cuvinte, este bine să vedeţi exact unde sunt adevăratele "mizerii" din enciclopedia dvs. Trebuie să vă gândiţi bine înainte datând un sfat al omului evreiesc a spune ceva, sfat care se dă încă de la vârsta copilăriei. Falco De acord, sună cu mult mai rău felul în care am formulat a doua oară. De-asta am ales prima dată să folosesc un termen mai delicat, chiar dacă am forţat un pic limba română -- nu ca să mă fandosesc şi să dau impresia unui limbaj pretenţios.

Misha Botsman - Nash Rodnoi Evrei

Cât despre sfatul dumneavoastră de la final, ce bine ar fi dacă l-aţi asculta mai des. De aceea, încetez de a mai discuta cu dvs. Căci, după părerea mea, funcţia dvs. Deci, scopul adevăratei dvs. Admit că expunerea unor idei poate provoca anumite "conflicte", dar în nici un caz nu trebuie să admiteţi ca unele personaje dubioase să aibe atitudini de huliganism verbal - aşa cum a trebuit să datând un sfat al omului evreiesc suport eu de la un om care este foarte bine cunoscut din paginile diferite al wikipediei, aşa cum ele au fost interpretate greşit de dvs.

De exemplu, ce puteţi spune de cele scrise în primele mele însemnări de mai jos, cu privire la componenţa nelogică a "poporului" evreu expusă de autorul autorii articolului modificat? Acesta este un act de cultură, indiferent daca autorul se supără şi reacţionează paradoxal, pentru că nu suntem de acord cu poveştile biblice. Intervenţiile dvs.

Iar în ceea ce priveşte limba pe care trebuie s-o folosim atât în paginile WP, cât şi în discuţiile noastre, în general, trebuie să fie de cea mai bună calitate şi într-o formă curat românească, literară. Căci, pentru mine, limba poporului nostru are cea mai mare valoare şi o cultiv cu o dragoste nelimitată, pentru a putea să-mi expun cât mai corect şi mai frumos gândurile şi munca mea de o viaţă.

Falco Deşi aceste două componente ale "poporului evreu" aparent sunt diferite, ele sunt - în realitate şi din punct de vedere logic - identice. Mai amintim că în variantele mai vechi Care este afirmaţia corectă şi care este aceea mincinoasă?

Dar pentru a înţelege corect termenii acestei mixturi de noţiuni contradictorii, trebuie să apelăm la DEX: Etnia este un grup uman de aceeaşi origine, limbă şi tradiţii culturale.

Naţiunea este o formă de comunitate umană stabilă, istoriceşte constituită, caracterizată prin comunitatea de limbă, de teritoriu, de viaţă economică, politică statală şi de cultură. Chiar în organismele oficiale ale statului Israel de azi nu se mai spune şi nu se mai scrie în documentele oficiale că cetăţenii săi sunt "evrei" sau "iudei", ci "israeliţi", pentru că s-a înţeles la aceste nivele administrative legale că oamenii care au emigrat în această ţară fac parte din etnii diferite, dar sunt cetăţeni israelieni.

Adică, diferitele populaţii care au venit din alte ţări au, fiecare, alte origini etnice, limbă şi tradiţii culturale, dar s-au constituit într-o naţiune israeliană, o formă de comunitate umană nu organică, geneticăindiferent de religia pe care o practică mozaică, creştină, musulmană etc.

Cu atât mai mult, cei care au alte origini etnice şi s-au "convertit" la religia iudaică, au căpătat cu toţii aceeaşi "etnie" fantezistă? Negrii africani au deventi identici din punct de vedere "genetic" cu rabinii din Irak, Iran sau din populaţiile slave sau mongole, numai pentru că s-au brazilia dating la religia evreilor? Cum vine acest lucru este foarte greu de înţeles pentru cineva care nu pluteşte în morişca fabulaţiilor religioase.

Falco P. Treptat vom analiza şi alte datând un sfat al omului evreiesc logice şi ştiinţifice din acest articol. Dintre acestea, articolul celei de-a doua legături nu poate fi consultat, deoarece este scris în ebraică. Dar, ceea ce apare din celelalte două articole în engleză, este faptul că nici unul nu poate constitui o bază ştiinţifică care ar putea dovedi originea şi unitatea genetică ale unei comunităţi de credincioşi eterogeni.

Mai întâi, primul articol redactat de Ami Iesseroff sub egida Academiei Israelului şi care se vrea o critică "ştiinţifică" fulminantă a concepţiei profesorului evreu Shlomo Zand, porneşte de la început cu eroarea clasică a evreilor: identitatea noţiunilor de "popor" şi de "naţiune". In acest fel, argumentaţia sa se transformă într-o adevărată propagandă religioasă, lipsită în întregime de fapte ştiinţifice. Totul în acest articol este o divagaţie confuză la nivelul unei ziar popular, fără nici un fel de probe şi nu o prezentare de nivel datând un sfat al omului evreiesc.

Ba mai mult, autorul lui se coboară până la injurii caracteristice de antisemitism, fascism sau incapacitate intelectuală la adresa lui Zang, pentru că concepţile lor nu sunt compatibile. Iar în ceea ce priveşte argumentaţia lui Ami Iesseroff contra opiniilor "genetice" ale lui Zang sau ale altora, acestea le înconjoară cu o imensă ignoranţă, învăluită într-o aparentă subtilitate de savanterie. In ultimul articol, redactat datând un sfat al omului evreiesc un colectiv mixt, format din 11 cercetători din California, Estonia şi Israel, sunt expuse concluziile incerte ale studiilor lor asupra cromozomului Y de la 12 Samariteni?

Halal cercetare de valoare! Pe baza unui asemenea experiment de amplitudine mondială, aceştia au tras următoarea concluzie genială tipic iudaică: "Principal component analysis suggests [sugerează, nu dovedeşte şi nici nu poate dovedi,sublinierea noastră- Falco] a common ancestry of Samaritan and Jewish patrilineages [da de unde? Cum se explică genetic transferul unor concepţii religioase din creierul unui om, în genotipul glandelor sale sexuale şi, apoi, transmiterea unor presupuse mutaţii genetice, tocmai la nivelul genei responsabile de "originea etnică", la generaţiile următoare.

Concret, cum se explică transformarea genotipurilor unor populaţii străvechi la nivelul glandelor sexualede alte religii, prin simpla "convertire", adică prin simplul lor consimţământ verbal la religia iudaică? Dacă propagatorii religiei evreişti ar putea dovedi acest fapt biologic necunoscut în toată lumea biologică, ei ar fi cei mai mari savanţi şi diriguitori ai lumii noastre.

Discuție:Evrei/Arhiva 1

Cum se explică că analizele cromozomice actuale dovedesc că populaţii etiopiene, feniciene, canaanite, moabite, irakiene, iraniene, arabe, egiptene etc.

Bolboroseală mitologică[ modificare sursă ] Poate că această caracterizare ar putea să surprindă pe cel care ar dori să cunoască mai multe despre divergenţele de păreri asupra unei religii populare, care a făcut o amplă istorie şi continue să se cramponeze de falsele argumente istorice sau uimitor! Căci, după părerea noastră, este suficient să analizăm chiar şi foarte sumar unele din pasajele care sunt scrise în articolul de faţă, pentru a ne uimi de exprimările şi raţionamentele nelogice, care sunt foarte frecvente şi scrise într-un limbaj agramat.

Iată câteva dintre cele mai pregnante: In fraza "evreii sunt membrii naţiunii care îşi găsesc strămoşii în patriarhul biblic Iacob, fiul lui Isac, cât şi cei care i-au urmat convertindu-se", observăm că "naţiunea" evreiască şi nu far cry 3 co op îşi are ca "strămoş" comun pe "patriarhul biblic Iacob", deşi într-o varianţă anterioară acest strămoş a fost "Avram" şi progeniturile sale.

După DEX, strămoş este "persoana care a trăit cu câteva generaţii înaintea cuiva şi care aparţine aceleiaşi familii; la n. Străbun 2. De aici rezultă clar că, dacă admitem ipoteza străbunului Avram sau Iacob, evreii ar trebui să fie "babilonienii" care au dispărut de foarte multă vreme din istorie.

Totuşi, toţi acei care "i-au urmat convertindu-se", nu mai pot susţine că au ca strămoş pe babilonianul Iacob, pentru că din punct de vedere etnic şi genetic ei aparţin de alte popoare semitice din antichitate.

Pentru aceştia, ca o figură de stil se poate admite că Iacob datând un sfat al omului evreiesc numai un fel de strămoş religios, şi nicidecum unul care ar fi putut transmite aceeaşi unitate genetică convertiţilor.

datând un sfat al omului evreiesc

Cu alte cuvinte, evreii sunt adepţii unei religii care a adunat populaţii etnice foarte diferite, eterogene. Ipoteza falsei unităţi genetice sau etnice apare foarte evidentă din expunerile deosebit de clare din articol şi anume: "Străini, care datând un sfat al omului evreiesc trecut la religia evreilor, religia mozaică, au devenit membri ai poporului evreu" sau "În istoria evreilor sunt anumite câteva capitole, când populaţii mari s-au alăturat şi au devenit evrei - prima a fost iudaizarea emoriţilor, un popor din Canaan, care, după tradiţie, era apropiat evreilor".

De aici se înţelege fără nici un fel de îndoială că evreii sunt o mixtură etnică, de diferite populaţii ale unor popoare diferite, care au adoptat numai religia iudaică sau mozaică, devenind de fapt o comunitate religioasă şi nu un popor în sensul actual. Acesta nu a fost niciodată ca atare, el fiind denumit astfel cu o expresie stilistică incorectă, tot aşa cum creştinii sau islamiştii nu sunt un "popor", ci adepţii unor religii care au fost adoptate de multe popoare.

Ceea ce este extrem de surprinzător reiese din concepţia inumană şi antisemită în adevăratul sens al cuvântului a evreilor că, Samaritenii care nu mai există în realitate, decât în fabulaţiile pseudoistorice ale religioşilor evrei "cred că sunt evrei, dar nu sunt recunoscuţi ca evrei de restul evreiilor", numai pentru că s-au căsătorit, în antichitate, cu alte neamuri vecine, dar se identifică drept credincioşi evrei şi care "în anul î.

Se mai pune problema despre care religie evreiască este vorba în articol? Nu se înţelege bine dacă ea este aceea a lui Avram-Iacob etc sau a lui Moise.

Căci expresia de religie "mozaică" derivă cele mai noi aplicații de dating 2021 la religia lui Moise fr. Moïse; se citeşte Moizcare a trăit cu cca de ani după Avram.

Care este diferenţa dintre religia "strămoşilor" declaraţi în nebuloasa mitologică şi aceea a lui Moise? Deci, primii aşa numiţi israeliţi de aici au fost canaaniţi indigeni, care se deosebeau de vecinii lor prin aceea că nu creşteau şi nu mâncau proci.

datând un sfat al omului evreiesc

Regele Omri a fost fondatorul regatului Israel, un regat centralizat în care vechile cetăţi-state au fost administrate de o unică capitală, Samaria.

Numele de regatul Israel nu de Tara Israel apare în stela faraonului Merenptah aprox.

Discuție:Evrei/Arhiva 1 - Wikipedia

Dar istoricii nu utilizează numele biblic de etnie israeliteană, ci termenul de "primii israeliţi" sau "protoisraeliţi", pentru că străbunii lui Avram şi descendenţii săi nu au fost nici israelieni şi nici protoisraelieni. Biblia însăşi menţionează 7 etnii care au populat Canaanul: Hitiţii popor indo-european, care a invadat Asia MinorăGirgaşiţii, Amoriţii, Canaaniţii, Periziţii, Hiviţii şi Iebuseenii.

Ea era de fapt felul în care poporul lui Iuda se închina de sute de ani. Conform ipotezei documentaremajoritatea celor patruzeci de referințe la Așerah din cadrul Bibliei ebraice derivă de la redactorul istoriei deuteronomiste cărțile lui Iosua, Samuel, Judecătorilor și Regilorredactor numit D sau Deuteronomistulfiind întotdeauna exprimate în context ostil: Deuteronomistul judecă regii lui Israel și ai lui Iuda conform de cât de riguros au susținut Iahvismul, combătând adorarea Așerei și a altor zeități. Biblia ebraică folosește termenul de așerah în două sensuri, drept obiect de cult și ca nume divin. Într-un documentar al BBC dr.

De la începutul articolului se subliniază că iudaismul ca religie poate fi consultat într-un alt site, pentru că autorul doreşte să expună "iudaismul ca etnicitate"?! Dacă apelăm la acel site, constatăm că iudaismul este definit ca " religia şi cultura poporului evreu" şi "cea mai veche religie monoteistă " " care a supravieţuit până astăzi" deşi egiptenii si hinduşii au propovăduit monoteismul înaintea lui Avram. Dar, dacă dorim să vedem ce se înţelege prin "iudaism ca etnicitate" vom face mai întâi apel la DEX pentru definirea cuvântului "etnicitate" şi vom vedea că el este "ansamblul particularităţilor etnice ale unui popor sau al unei culturi".

Cu alte cuvinte, sub bolboroseala lingvistică care mimează un savantlâc de cea mai proastă calitate, cu scopul de a narcotiza raţiunea cititorului, se ascunde o formă sinonimică a uneia şi aceleiaşi realităţi religioase: iudaismul este religia monoteistă a evreilor şi totodată particularităţile religiei monoteiste a evreilor.

Nouă ni se pare că aceste formulări aberante se datoresc impulsurilor viteză de invenție dating de grandoare ale unui autor, care îsi imaginează că este de cea mai mare competenţă în tratarea şi redactarea unui asemenea subiect, în ciuda unei lipse flagrante de specialitate profesională. Este imposibil de imaginat că o asemenea absurditate ar putea fi expusă şi transmisă cititorilor şi generaţiilor viitoare de către o enciclopedie care vrea să dăinuiască în mod prestigios în cultura mondială.

Mai întâi, aceste cercetări californiene nu mai sunt demult luate în consideraţie de către cercetarea genetică modernă.

datând un sfat al omului evreiesc

Ca urmare toate deducţiile acestor cercetători simulanţi evrei, care nu au realizat cercetările lor în conformitate cu legile datând un sfat al omului evreiesc şi nu au făcut studii similare şi asupra etniilor europene neevreişti, sunt nişte simple speculaţii fără valoare, dar cu aspect naţionalist propagandistic.

In acelaşi timp, din concluziile acestor simulanţi se constată că religioşii evrei europeni germani, orientali, spanioli, portughezi, italieni, olandezi, din Orientul Apropiat, Caucaz şi din "alte populaţii evreieşti moderne" au aceleaşi caractere cromozomice cu ale slavilor, kazarilor şi arabilor, şi indiscutabil cu toate celelalte popoare europene existente. Ei mai trag o serie de concluzii incredibile ca de exemplu: georgienii evrei sunt un amestec de israeliţi care? Cu toate acestea, autorii acestui site, au ţinut să folosească şi o ţinută obiectivă, dând unele citate ale unor rabini, printre care şi Rabinul Harold M.

Schulweis, care a explicat foarte clar natura iudaismului: " One of the unique aspects of Judaism is its rejection of Judaism as a biological entity, an inherited spiritual DNA, racial or ethnic. The point is datând un sfat al omului evreiesc being a Jew is not a speed​​ dating armidale of genes and chromosomes. To the contrary, Judaism is the first religion to recognize the 'ger', the stranger who chooses to identify himself with Judaism.

Judaism is not rooted in race or clan or in a genetic matter but a religious tradition of choice. Problema este că, a fi evreu nu este o chestiune de gene şi de cromozomi.

Din contra, iudaismul este prima religie pentru a identifica "purtătorul", necunoscutul care caută să se identifice cu iudaismul. Datând un sfat al omului evreiesc nu este înrădăcinat în cursa sau clanul sau într-o chestiune genetică, ci este o tradiţie religioasă de calitate"] Dar aceste informaţii, pe care autorul însuşi le-a adiţionat scriiturii sale, nu-i ating înţelegerea şi se menţine într-o turmentare religioasă, denumită de el "tradiţia evreiască".