Portalul european e-justiție - Aviz juridic

Dating portalul site- ului

Declinarea responsabilității 1. Deși site-ul este administrat de Comisia Europeană, responsabilitatea pentru conținutul acestuia este partajată între Comisie și fiecare stat membru.

Comunicat de Presă Dreptul de opoziție exercitat față de deținătorul unui site web. O societate comercială preia pe site-ul său în totalitate, automat, prin intermediul unui program informatic, toate informaţiile postate pe portalul just.

dating portalul site- ului

Aceste informaţii sunt stocate într-un sistem de evidenţă automatizat şi puse la dispoziţia publicului. Aceste informații apar și în urma unei căutări pe baza numelui şi a prenumelui realizate cu ajutorul motorului de căutare Google, afișându-se un link către pagina web a operatorului, dating portalul site- ului unde rezultă că informațiile sunt indexate pe acest motor de căutare.

Raportat la dispozițiile Legii nr. Prin urmare, această societate are calitatea de operator de date cu caracter personal şi, implicit, obligaţiile stabilite de lege în sarcina sa, inclusiv sub aspectul legalităţii prelucrării datelor şi al respectării drepturilor persoanelor vizate. Subliniem că nu are relevanţă modul în care societatea a obţinut datele, respectiv din surse publice şi că acestea au fost deja publicate pe internet, deoarece nu este absolvită de obligaţiile de a respecta dispoziţiile Legii nr.

Astfel, o persoană fizică dating portalul site- ului exercitat dreptul de opoziție și a solicitat acestui operator ştergerea datelor sale dating portalul site- ului și prenumele de pe site, motivându-și cererea prin faptul că este o persoană particulară, având dreptul la intimitate, la confidenţialitate dating portalul site- ului la discreţie privind datele sale biografice şi nu doreşte să se facă publice episoade din viaţa sa pe site, cu atât mai mult cu cât acestea sunt accesibile atât în România, cât şi în afara ţării, prin simpla căutare a numelui său pe motoarele de căutare.

Portalul de Date Deschise al UE

Pe lângă faptul că operatorul nu a dat un răspuns persoanei vizate în termenul prevăzut de lege, cererea nu a avut o soluţionare favorabilă, societatea motivând că furnizează informaţii legislative cu un caracter pur informativ, colectate din surse puse la dispoziţia publicului de către autorităţile publice.

Astfel, a susținut că nu poate să șteargă datele respective întrucât nu exercită un control asupra datelor cu caracter personal publicate pe paginile web ale altor entităţi, date pe care însă, le preia şi le prelucrează la rândul său.

dating portalul site- ului

Motivat de acest refuz, persoana vizată în cauză s-a adresat cu plângere Autorității de Supraveghere. Aceasta a considerat faptul că cererea persoanei vizate este întemeiată, iar dreptul de opoziţie trebuia respectat de către operator, sens în care acesta trebuia să asigure mijloacele necesare exercitării sale, motive pentru care societatea a fost sancţionată cu amendă.

Temeiul juridic. Obiectivul: promovarea accesibilității și a reutilizării datelor.

Dreptul de opoziţie, potrivit dispoziţiilor art. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Solicitarea se adresează operatorului printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, acesta fiind obligat să comunice măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

dating portalul site- ului

În cazul de faţă, între raporturile dintre persoana vizată şi operator nu a fost invocată o dispoziţie legală care să-l oblige pe acesta la înregistrarea şi menţinerea datelor personale în contextul furnizării serviciilor sale, respectiv de postare a informaţiilor colectate din surse publice pe site-ul său şi de punerea la dispoziţia publicului sau a celor interesaţi. Prelucrarea datelor personale dating portalul site- ului acest scop nu constituie o obligaţie legală pentru o societate comercială spre deosebire de cum este în cazul instanţelor de judecatăcare și-a stabilit ea însăşi scopul şi mijloacele prelucrării datelor.

Din moment ce excepția nu este îndeplinită, persoana vizată a precizat o serie de motive pentru care dorește să-i fie șterse datele.

Master-class „Portaluri și baze de date – accesul spre piețele internaționale” #CCIRM #UNDP

Întrucât nu s-a constatat faptul că este persoană publică ori ocupă o funcție publică, iar datele respective sunt simple informații despre dosarele sale în instanță care nu trebuie să satisfacă interesul preponderent al publicului, nu se poate refuza solicitarea acesteia pe considerentul că nu a arătat situația sa particulară.

Pe de altă parte, nici operatorul nu a justificat faptul că interesul său legitim care de altfel este pur comercial este mai presus decât dreptul fundamental la viață privată al persoanei vizate, astfel încât să se justifice o limitare a acestuia.

dating portalul site- ului

Prin urmare, trebuie stabilit un echilibru între, pe de o parte, drepturile de protecţie a datelor aparţinând persoanelor vizate şi, pe de altă parte, drepturile legitime ale altor părţi în cadrul procesului de prelucrare a datelor persoanei vizate. Raportat la modalitatea de prelucrare a datelor, în sistem automatizat, operatorul trebuia să ia, încă de la crearea sistemului informatic, măsurile necesare astfel încât să poată asigura şi din punct de vedere tehnic ştergerea informaţiilor privind o persoană fizică, la cererea acesteia.

Aviz juridic

A susţine imposibilitatea asigurării drepturilor persoanelor vizate, pe motiv că sistemul de evidenţă al operatorului nu permite modificări, iar singura soluţie pentru rezolvarea acestui tip de problemă este eliminarea respectivelor date de pe portalul instanţelor de judecată, conduce la nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege în calitate de operator al societății comerciale şi goleşte de conţinut dreptul de opoziție garantat de Legea nr.

Aceste dispoziţii însă, nu înfrâng prevederile art.

  • Site-ul include și o secțiune în care oamenii pot anunța cu ce pot fi de ajutor.
  • Dating online de șantaj
  • Omul om dating
  • Este psyfo și cece încă dating

Autoritatea de Supraveghere a considerat faptul că motivarea Curții de Justiție se aplică mutatis mutandis și cazului în speță. Curtea de Apel București a statuat faptul că ambele cerințe ale art.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

De asemenea, a admis faptul că motivarea Curții de Justiție din dating portalul site- ului mai sus-menționată se poate aplica mutatis mutandis și în situația în care persoana fizică în cauză se adresează în mod direct deținătorului site-ului pe care se află datele sale și care se afișează în urma unei căutări simple realizate cu ajutorul motorului de căutare Google.

Totodată, Curtea a arătat că operatorul nu a luat nici măsura limitării publicității excesive invocând faptul că informațiile oricum sunt publice, tururi de dating latine pe portalul instanțelor de judecată.

În același timp, instanța de apel a reținut că, a susține dating recent în virtutea principiului publicității ședințelor de judecată, operatorul nu este obligat să șteargă datele personale la cererea persoanelor vizate, ar însemna denaturarea acestui principiu care se manifestă în fața instanței de judecată, iar nu în spațiul virtual.

dating portalul site- ului

Mergând pe o asemenea interpretare, ar însemna că orice persoană ar putea dating portalul site- ului audio ori video ședința de judecată și chiar să o ofere spațiului public virtual pe internet.

Decizia definitivă a Curții de Apel București este deosebit de importantă, întrucât confirmă punctul de vedere al Autorității de Supraveghere în privința motivelor întemeiate și legitime ce pot fi invocate de o persoană vizată în exercitarea cu succes a dreptului de opoziție, cât și al respectării de către deținătorii de site-uri a principiilor prelucrării datelor prevăzute de Legea nr.

În concluzie, Autoritatea de Supraveghere atrage atenția asupra faptului că activitatea unei entităţi, de preluare a unor documente care conţin date cu caracter personal, din surse publice şi derry dating acestora în sistemele proprii de evidenţă intră sub incidenţa legislaţiei privind protecţia datelor personale. Odată obţinute aceste date, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, aceasta are calitatea de operator de date cu caracter personal şi va avea toate obligaţiile stabilite de legislaţia din domeniul protecţiei datelor personale.

Precizăm că dispoziţiile art. În acest context, în situaţia în care persoana în cauză apreciază că i s-au încălcat drepturile garantate de lege, poate înainta plângeri sau sesizări către Autoritatea de Supraveghere.

dating portalul site- ului

În acest senspe site-ul instituţiei noastre există informații disponibile la secţiunea Plângeri şi Sesizări.